Conversation Between Johnnyjohnp25 and aventador

1 Visitor Messages

  1. công ty luật theme thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san cuc manhn tỷ thí khinh công với Ô Như Phi, đơn giản là không có ai thích hợp để đứng ra tỷ thí thực lực, cho nên đành phải t́m hạng mục khác để đả kích Huyền Thiên.
    Bất quá, khinh công cũng là sở truờng của Huyền Thiên, phi hành trên không trung, Huyền Thiên có thể ngự kiếm phi hành, so với tốc độ của cường giả Địa Giai cảnh trung kỳ th́ chỉ có nhanh hơn chứ không chậm hơn.
    Chạy trên mặt đất th́ Huyền Thiên đă sớm tu luyện Qủy Ảnh Thần Hành tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, hơn nữa lại thêm một thân thực lực vô cùng cuờng đại, ở trên phưong diện lực lựong phản chấn lại, chạy trốn trên mặt đất so với phi hành trên không tru
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1